TI-59 Programbiten 1978 1,2  1979 1,2,3&4  1980 1,2,3,4  1981 1,2,3,4  1982 1,2,3,4  1983 1,2,3,4
TI-99/4A Nittinian 1983 1,2,3,4
Programbiten-Nittinian 1984 1,2,3,4,5  1985 1,1.5,2,3,4  1986 1,2,3,4,5  1987 1,2,3,4  1988 1,2,3,4
TI-99/4A Programbiten 1989 1,2,3,4  1990 1,2,3,4,5,6 1991 1,2,3,4,5,6  1992 1,2,3,4  1993 1,2,3,4  1994 1,2,3,4
English translations Review Disk Managers  Review Sector EditorsMore on Quad Density Disks  More on the PGRAM Card  Review DIJIT AVPC 80 Column Card  Review Myarc HFDS Hard Disk ControllerNITTINIAN 1983 nr 1
4 Datorernas krig
5 Sprites i TI basic
7 Nya produkter
8 Engelsk-svensk ordlista
10 Earth attack
11 Köpt vaddå?!
12 Minimemory
13 Tekniktips
14 Murphy's law och TI-99
15 Översättning
NITTINIAN 1983 nr 2
4 Tekniska avdeln.
6 Mässan i Sollentuna
7 Programförmedlaren
8 Spelhallen Munchman
10 Dominion, One-Check och Datakrysset
12 99ans många språk
14 Extended Basic
16 Forth
18 Grafiska skolan
20 Annonsering
NITTINIAN 1983 nr 3
4 Automatisk uppringning
7 Frågespalten
8 Tekniska nyheter
9 Oss TI-ägare emellan
10 Puc man spel
12 Stockholm Competition spel
16 Tunnels of Doom recension
18 Mästargalleriet
19 Joysticks
20 Nytt från USA mm
22 Multiplan 21; Å,Ä,Ö mm
24 2 dåliga böcker, läsnytt
26 Programbanken
NITTINIAN 1983 nr 4
3 Ordföranden har ordet
4 Insänt
5 Årsmötesprotokoll
6 Utmaningen!
7 FORTH; Tillbehör till 99:an
8 Nummersändare
9 Joystickadapter
10 Allt om disk-drivar
12 Ett nytt äventyrsspel
14 Rapport PCW-mässan i London; Hangman
16 Parsec
18 Ordlista till Tunnels of Doom
20 Sortering
21 Mer om Multiplan och kalkylprogram
22 Lästips
24 Programmeringstekniker för Lotto
25 Jagad; Sammansatta ledtexter vid INPUT
26 Sifferjakt
28 Programbanken
PROGRAMBITEN NITTINIAN 1984 nr 1
3 Ordföranden
4 Utmaningen
6 Tekniska Avdelningen
8 Tankar om FORTH
10 PROGRAMLADDAREN
14 Grafik i FORTH
15 Aforismer för Programmerare
16 TI-59 KALENDER; HALVLEDARFYSIK
23 Home Computer Magazine
24 Assemblerskolan
26 Snabbare Grafik i TI-Basic?
27 Program för kodning av SPRITES
29 Trroristspelet
30 Barnvakten
31 Tankar om årets MikrodatorMässa
32 USA-brev + GRAFIK
35 Annons
36 Programbanken
PROGRAMBITEN NITTINIAN 1984 nr 2
2 Redaktören; Medlemsmöte i Lund
3 Ordföranden
4 Utmaningen
8 Sortering
9 TI-59 n-te gradspolynom; Planetarium
    Parabelanpassning
17 Favorit i repris; Ta det piano
18 Tips och Tricks
19 Polsk notation
20 Assembler skolan del 2
22 Datakommunikation med modem
  Datavision
23 Annons
24 Programbanken
PROGRAMBITEN NITTINIAN 1984 nr 3
2 Redaktören...
3 Ordföranden...
4 Utmaningen
9 UPPROP " DITT BIDRAG "
10 ORDbehandling i TI-Basic
11 Tekniska Avdelningen
14 Tips och tricks
15 BASICprogrammering
16 Programmera i FORTH?
  Mer Ordlista till Tunnels o D
17 TI-59 Motståndsfärgkoder
     Trippelpunkten
     TennisScore
     PåskSöndagen
23 Annons
24 INPUT 1 subpgm i assembler
25 Bokrecension
26 Konsten att skriva adventure-
  spel i EX-basic
27 Upprop Adventure
30 Marknadsöversikt
32 Spara skärmen på kassett
33 Testbild för bildjustering
34 Dataöverföring i praktiken
35 Hurra va vi är bra !!!
PROGRAMBITEN NITTINIAN 1984 nr 4
2 Redaktören...
3 Ordföranden...
4 Utmaningen
8 Dis-assembler-skolan
12 Pratorn, utvidga ditt ordförråd
14 Pratorn och dess koder
16 Typsnitt
17 Tangent definitioner
18 TI-59 Storcirkelnavigering
     Reglerteknik
24 Sprites med Mini-Memory
25 Disk-katalog i Textmode 
  med Mini-Memory
26 Tips och tricks
29 Kasettinnehåll
30 Rita cirklar i Forth
31 Spelprogram ATARI
  Textmode med Mini-Memory
32 Plotter till Forth
35 P:TILLCOMP
36 Brev
37 Annons
38 Lista Program
39 Programbanken
PROGRAMBITEN NITTINIAN 1984 nr 5
2 Ordföranden...
 ÅRSMÖTE KALLELSE
3 Nya Stadgar !? !?
4 FORTH som jag använder det
6 Från TI*MES
7 Tips from the TIGERCUB
 Redaktören
10 X-Basic Minnestabeller
12 Spännande, ny USA-tidning
  Ny cursor i X-Basic
  POKE i 31888, eller CALL FILES(0)
13 Talkonvertering i hex-decbin
  Några småprogram från Belgien
14 Brev från USA
18 Lek och rita färger på skärmen
19 Anders-tack
20 Programbanken
Programbiten Nittinian 1985 nr 1
2 Ordföranden -redaktören
3 Stadgar för Programbiten
4 Årsmötesprotokoll
 Styrelsens årsredovisning
5 Resultat och balans
6 Utmaningen
10 Oj då!, Oj-oj då! Oj-oj-oj då!
11 Material till tidningen
12 TI-59 Koefficienter för andragrads-
     ekvationer
     Vilket kägelsnitt anger 
     andragradsekvationen
16 FORTH-spalten
17 Catalog
18 Trippelpunkten på 99:an
20 Nya program och programversioner
22 LT-writer
26 Konstiga tecken
  Upprop PASCAL!
27 Programbanken
Programbiten Nittinian 1985 nr 1.5
2 Montören
3 TI-59 Rättning av RI-system
    och måltips
4 Bygge av Joystick RS232 interface
10 TI-59 Poker
12 Programbanken
Programbiten Nittinian 1985 nr 2
2 Redaktören, Ordföranden
3 Rita kurva i basic
4 Utmaningen
8 Lite amerikanskt skvaller
9 Personal record keeping-filer
 från basic
12 TI-59 Stefan Bolzmann...
  Roten ur med 120,140 och 155 siffror
17 LT-support
20 FORTH-spalten
  Oj-då!
21 Gameforth
  Train
22 FORTH BG
24 Bokrecensioner
26 Brev
  Tipsrad
27 TOTO-G
28 Programbanken
Programbiten Nittinian 1985 nr 3
2 Redaktören
 Medlemsträff i Staffanstorp
3 Ordföranden
 Programbanken
4 Utmaningen
6 Rättning av program
 Kommandon i Basic och Ex-Basic
8 FORIT eller 
    Konsten att lära sig FORTH
    eller
    mitt första FORTH-program
14 TI-59 Bestämnda integraler
15 List 28
16 Sortering av strängar
  Datainmatning
17 Textmode med Mini Memory
18 FORTH-spalten
19 Prator
20 En ny FORTH-bok
  COMPUTE! Böcker
22 Annonser
23 LT-Support, källkod
26 OHMS lag
27 Datavision med Texvision
28 Programbanken
Programbiten Nittinian 1985 nr 4
2 Redaktören...
3 Ordföranden...
 Maximem
4 Utmaningen
9 Modifierad LT-Writer
10 Från 16K till 128K
11 Dart-program
13 Minnesutrymme
  Annonser
14 TI-59 Roten ur med 420 siffror
16 Forthspalten
19 Läsarnas egen assembler skola 
21 Alpha Lock check
  Mer om Personal Record Keeping
22 NUC-spelet
23 Subrutiner
  99:an som nyttodator
24 Lander
  Mer ändringar av P:Textin
25 Ormar
  Call Say
26 Call Key
  Frågor och svar
  Sprite i cirkel
27 Programmering aids III och Smash
28 Programbanken
Programbiten Nittinian 1986 nr 1
2 Ordföranden har ordet
3 Årsmöte i Stockholm
 Medlemsträff i Staffanstorp
 Garbage collection
4 Rapport från Staffanstorp
 Accept med mer än 28 tecken
 Annan 99-förening eller ...
5 Forth i vidare sammanhang
 Silver reeds colorgraph EB50
6 Programköpartips
7 Sprite maker
8 Korsord med 99:an
 Register för 83 + 84 + 85
12 Kalkylator med 99:an
Programbiten Nittinian 1986 nr 2
2 Redaktören
3 Ordföranden
4 Att hitta på en skiva
6 Lagring på kassettband
7 Stjärnkikeri
10 Forthspalten
11 P:kopiera
12 TI-59 Roots of a polynomial
     up to degree 6x
13    Histogram
14 Sätt musik till dina 
  Extended Basic program
15 Helikopter
17 Sprites i cirklar
18 Masken för Mini Memory
19 Mini-ASMBAS för Mini Memory
20 LOGO - ett försök till 
  mänsklig anpassning
20 LT-WRITER huvudprogrammet
22 Input för Assembler
23 Annonser
24 Programbanken
Programbiten Nittinian 1986 nr 3
2 Redaktören...
3 Årsmötesprotokoll
 Ordföranden
4 Utmaningen
6 Enkäten
7 Recension av Explorer
8 Recension av Programbanken
9 Från Programbankiren
10 Forth-spalten
11 MICROpendium
12 TI-59 Vertikalkurvor, 
     konkava och konvexa
14 Programspråket C för 99:an
16 Recension av Maximem
17 Sverige Runt
20 Sorteringsdemo
23 Programbanken
Programbiten Nittinian 1986 nr 4
2 Redaktören...
3 Ordföranden...
 Från Programbankiren
4 Recension av Advanced Diagnostics
5 Intressegrupp för Pascal?
 Register för databashantering
6 Forth-spalten
7 RGB-modulator
8 Kostnadsberäkning i Forth
9 Från pixel till punkt
13 Samlingsdisk för Programbiten -85
  Bygg din egen RAMdisk!
14 Styr pratorn med CALL LOAD
15 Parameterpassning mellan 
  Extended BASIC-program
16 Frågor och svar
Bilaga: Matrik 1986
Programbiten Nittinian 1986 nr 5
2 Redaktören...
3 Ordföranden...
 Annonser
4 Recension av Mechatronic Extended BASIC
5 Utmaningen
6 Disk Manager
8 Freeware från Programbanken
9 Assemblerprogram i programformat
10 Rapport från Staffanstorp
11 TI-59-sidorna
15 Words
17 Rättelse till Sverige Runt
18 Bankkonto
22 Hur man styr och ställer
Programbiten Nittinian 1987 nr 1
2 Redaktören...
3 Årsberättelse 1986
 Ordföranden...
4 Utmaningen
5 Recension av Gram kracker
7 Rita cirklar i BASIC
 Frågor och svar
8 Geneve i Skåne
10 Tillbehör
12 Ekonomisk berättelse för 1986
12 Register för PB 1986
14 Toady
15 TI-74
16 Dagsberäkning i Forth
18 Annonser
19 Pressgrannar
20 Styr och ställ
Programbiten Nittinian 1987 nr 2
2 Redaktören...
3 Protokoll från årsmötet
 Ordföranden...
4 Stadgar
5 Autofile
6 42-spelet
8 Annonser
 DM 1000 version 3.5
9 Fel i TI-Writer
13 Forth-jämförelse
14 Texteditor i c99
16 Freeware
17 Teckensmeden
18 Snabbare HCHAR
21 Minefield
22 TI-Writer Option 3
Programbiten Nittinian 1987 nr 3
2 Redaktören...
3 Super Extended BASIC
 DM 1000 - varianter
4 Karaktärsdanande älvdödare
6 Nyheter från Tyskland
 Tips för Pascal
7 Nya freeware
8 Sörens menyprogram
9 Matrikel
12 Alfaslang
17 MAX_RLE
18 Turbo Pascal till 99:an
21 Ordföranden...
21 Resetknapp till 99:an
22 TI-95 nytt
23 RAM-disk
Programbiten Nittinian 1987 nr 4
2 Redaktören...
3 Corcomps RAM-disk
 Möte i Göteborg
4 Checklist
14 Bokföring på 99:an
15 Pressgrannar
  DM 1000 version 3.8
16 Mer om Horizon RAM-disk
17 PR-BASE - en recension
18 Program från Amnion Helpline
21 Hunt the plusses
23 Filöverföring via modem
  Ordföranden...
  McGoverns XB-skola
Programbiten Nittinian 1988 nr 1
2 Redaktören
3 Kallelse till årsmöte
4 McGoverns XB-skola
5 Superbug II
6 Menu version 7.1
7 Star-recension
8 Myarcs diskkontrollkort
9 Geneve
15 TI-74 BASIC
16 EDP - en recension
  Variableöverföring
18 Myarc Extended BASIC
Programbiten Nittinian 1988 nr 2
2 Ordföranden...
 Nya freeware
3 Årsmötesprotokoll
4 Anders visar och berättar
6 Att minnas med magnetism
7 Kraft till separate diskdrivar
8 Att minnas mera och fortare
10 Triton Super XB
12 Nyttaprogram, vad är det?
14 Högtalar-konstruktion
16 Tillbaka till BASIC
Programbiten Nittinian 1988 nr 3
3 Ordföranden
4 Rapid Copy
5 PRK-BASIC
8 Nya kort
9 Tips och tricks
10 Bokrecension
11 Matrikeln 1988
15 Utmaningen
18 Programbanken
19 Hårddiskkort
20 Dubbelspelet
22 Satellitebanor
  Hårdvarumanual
23 Tips from the Tigercub
Programbiten Nittinian 1988 nr 4
2 Redaktören...
3 TI-BASE
4 Myarc HFDC-kort
6 Katalog från L.L. Conner
7 DIJIT AVPC-kort
8 Archiver III
9 Statistics BASIC
12 Horizon RAM-disk
13 Bud Mills services
14 "TEX" ordbehandlare
16 RS232-interface
Programbiten Nittinian 1989 nr 1
2 Ordföranden
3 Funnelweb 4.13
 Tillbehör till dator
4 Myarc HFDC EPROM H11
5 80 kolumnskort
7 Krympa assembler del 1
8 Tester i Programbiten
10 Årsberättelse 1988
12 Årsmötesprotokoll
14 Speaking about speech
17 Jim Swedlow XB-program
20 Tips från Tigercub
24 Disk utilities 4.12
Programbiten Nittinian 1989 nr 2
2 Utmaningen för medlemmar
3 Ny PROM för SXB,Disk,RS232
 Overlay för tangentbordet
4 Nyheter till Funnelweb
5 QDAV 9938 Meny/Katalog
6 DSR-LINK och RS232/PIO
9 Krympa assembler, del 2
 Perfect Push och Tetris
10 XHI - Grafik för 9938
13 Tipsprogram för XB
16 Strukturerade program
20 Tips från Tigercub
24 Kylning av Myarc-kort
Programbiten Nittinian 1989 nr 3
2 Redaktören
3 Disk-DSR för Corcomp
4 Programbanken
8 UCSD Pascal Databas
11 Skivor i Programbanken
13 Nya Fairware-versioner
14 Medlemsmatrikel
16 Lottorad med tal
17 GRAM-Patch för PRK
18 Zombie - spel XB
19 Styrprogram för DM 99
  Girlie'89 kalender
20 Tips från Tigercub
24 Texaments och Asgard
Programbiten Nittinian 1989 nr 4
2 Redaktören
3 Sektor-Editor för skivor
4 Interface Standard
6 TI-BASE 2.02 aug 1989
8 Videoprocessor för 99/4A
9 Krympa assembler, del 3
 Zeno Board
10 XHI för 9938 och DIJIT
11 Miami Boot och Menu
12 Program-laddare för XB
  Prototyping Board
13 Anrop ab subrutiner i AL
14 Subrutiner i assembler
15 Tips #50 från Tigercub
19 Extended Basic
2 Kallelse till årsmöte
 Jordbävning i Australien
3 Etiketter för TI-Artist
3 Samling av ljud
8 Myarc och TI RS232/PIO
10 Quad Density Flexskivor
11 Funnelweb 4.21 DEC/20/89
12 McGoverns XB-skola 2
16 UCSD Pascal Modcol & Boot
  Archiver 3.03 Fix
17 Tigercub Tips #51
20 Swedlow XB 1-6
24 TI-Writer Once Again
28 Krympa Assembler, del 4
2 Redaktören
3 Utmaningen
 Fairware R.A.Green
 1000 Words (bilder)
4 Att krympa program
7 Att bygga ut din TI-99/4A
8 Datafiler utan tårar 1
12 McGoverns XB-skolan 3
16 Horizon 3000 RAM-disk
17 När datorn låser sig
18 Erfarenheter av hårddisk
19 TI-PD Catalog #2
20 Tigercub Tips #52
23 Swedlow XB 7-8
25 The Missing Link XB
26 Årsberättelse 1989
27 Printerproblem med PIO
28 Program för 9938
2 Smartcopy för bilder
 Tetris version 2.0
 Brevväxling med USA
 Myarc DM V version 1.30
3 Protokoll från årsmötet
4 Datafiler utan tårar 2
8 RAVE 99 Tangentbord
9 RAG-Writer 4.5 Formatera
10 McGoverns XB-skola 4
14 DIJIT AVPC EPROM PWRUP2A
 Funnelweb 4.21 APR/02/90
15 Programbiten 87-88-89 
  Horizon för Geneve
16 Föreningens nya stadgar
18 Problem with Printers
22 Swedlow XB 9-11
25 Tigercub Tips #53
28 Funnelweb konfigurering
3 Medlemsenkät om utrustning
 Funnelweb 4.30
 Spell It! 1.01
4 McGoverns XB-skola 5
7 Sinus och Cosinus
8 The Missing Link för XB
12 Programbanken Fairware
15 CALL COINC med AVPC
  TI-Base version 3.01
16 Myarc HFDC Problem
18 Baskonvertering
19 Asgard Reflections
  Geneve 192k VDP RAM
20 Tigercub Tips #54
23 Swedlow XB 12-14
25 Multiplan GRAM
26 Hint, Tips, Answers
28 TI-74 PC-Interface
31 Medlemsmatrikel
2 MEDLEMSMÖTE 17 NOVEMBER
 Redaktören
3 Hints, Tips, Answers
4 McGoverns XB-skola 6
7 Parsec
 Funnelweb Load and Run
8 Ordbehandling med 99/4A
10 Asgard Rock Runner
11 Assembler Tutorial - 1
14 Othello - spel för XB
17 TI 990 Minicomputer
  TI-Base referenser
18 Swedlow XB 15-16
22 Teach Yourself XB
  Multiplan Slk files-1
24 Tigercub Tips #58
28 Putting it all together
29 Sampling av ljud - EA
2 FWEB OCT/30 - NOV/04/90
 Årsmöte 1991
 Fractals 2.1 för 9938
3 DSK.SKIVA.FILNAMN
 CRU-addresser
4 McGoverns XB-skola 7
8 Hard disk backup
 Annons: Köpes
9 Assembler Tutorial - 2
12 HFDC Emulation selector
  Multiplan Sylk files-2
15 Periscope - spel för XB
18 Tigercub Tips #59
22 Asgard och Texaments
26 Swedlow XB 17-18
29 Funnelweb 4.31 NOV/4/90
29 Danskt riksmöte
2 Kallelse till årsmöte
3 Programbiten 1990
 Mini Memory EXPMEM
 Ledtext med INPUT
4 Disk Manager
5 Nyheter till 99:an
6 YAPP - rita med 9938
7 Funnelweb 4.31 NOV/16/90
8 7 sätt att lagra program
9 McGoverns XB-skola
11 9938 utecklad till 9958
12 Beginner Assembler - 1
17 Transputer
18 Funnelweb - READ-ME
21 Swedlow XB 19-20
25 Tigercup Tips #40
28 Meltdown - spel för XB
32 Asgard
2 Redaktören
3 Årsberättelse 1990
4 Solens upp- och nedgång
8 Disk Patch
9 99/4A från grunden - 1
11 Högerjusterade tal
12 BUBBLE - assembler
15 Ändra markör i XB
16 Beginner Assembler - 2
20 Perspektiv
21 Tigercub Tips #41
24 HTA - TI Writer
26 Music Preprocessor
27 Sortering i Basic
29 Norm Sellers
30 Asgard
32 User group Berlin
2 Color Editor
3 Program Converter
4 99/4A från grunden - 2
5 Studsande sprite
6 Disk Manager 1000
7 Assembler i Programbiten
8 CALL LINK från BASIC & XB
10 YAPP version 1.10
  Funnelweb 4.31 MAR/30/91
11 Beginner Assembler - 3
18 Fast Extended Basic!
20 Swedlow TI BITS 1-4
24 Archiver for Hard Disk
25 Tigercub Tips #42
28 Hint, Tips, Answers
29 Nittinian/Programbiten
2 Databas för CS1
 Turbo-Pasc99 Tutor
 Genial TRAVelER diskazine
3 Notong Software
 Ljud och toner
4 Swedlow TI BITS 5-7
8 Assembler PROGRAM-format
10 RAG LINKER version 3
12 Beginner Assembler - 4
15 Tigercub Tips #43
18 Fast Extended Basic!
20 HFDC 49 Mbytes Hard Disk
21 Databas för PHT och PHM
23 PHT - TI programkassetter
  Asgard EGI 80 kolumnskort
24 Funnelweb Utility FSAVE
  RANDOMIZE XB LOAD
25 Annonser
2 BUBBLE - för Mini Memory
3 Assembler REF & adresser
 Rättelse: GPLLNK
4 Swedlow TI BITS 8-10
7 Fast Extended Basic!
9 Programs Write Programs
11 NIM - spel för XB
14 From Basic to Assembly
17 Beginner Assembler - 5
  Color Draw
20 Hybridprogram XB och AL
21 Geneve Articles
22 PHM - moduler för 99/4A
23 Kontrollsiffra
  Decimal-komma Ensat
24 Tigercub Tips #44
27 User-Treffen in Berlin
29 Katalog av disk
2 Redaktören
3 Funnelweb version 4.40
4 Swedlow TI BITS 11-13
8 Battle Star - spel XB
10 Debugging XB
13 Silentnite
14 Graphic1 - assembler
18 Rumors - V9978
18 Justifying Decimal
19 Beginner Assembler - 6
21 Svenska Basic
22 Fast Extended Basic
25 Tigercub Tips #45
28 From Basic To Assembly
  DISPLAY AT i Basic
30 Programbiten 79-2
2 Kallelse till årsmöte
 TEXAMENTS
3 Putting it all together
4 Swedlow TI BITS 14-16
8 Beginner Assembler - 7
11 Samlingsskivor från PB
14 Programming Music - 1
16 Notung Software
  Asgard Software
  Invader - spel för XB
18 Text1 & Text2 - AL
21 Fast Extended Basic!
24 Tigercub Tips #60
27 Tigercub i Programbiten
28 Räkna tidsavstånd
29 Kalender för alla år
  Äkta små bokstäver
2 Redaktören
 Fest West feb 1992
 Säljes
3 Årsberättelse 1991
4 Swedlow TI BITS 17-19
7 YAPP version 1.20
8 Graphic2 - AL text
11 Amortering av lån
12 LOGO-språket, del 1
15 Tigercub Tips #61
19 Programming Music - 2
22 Fast Extended Basic!
25 P-GRAM PLUS with clock
29 Chicago Faire nov 1991
30 Påskdagens datum
2 Redaktören
 Alpha to Omega
3 CALL SOUND för ljud
4 Swedlow TI BITS 20-21
8 Tigercub Tips #62
12 Graphic2 - AL grafik
15 Fast Extended Basic!
18 Programming Music - 3
21 Multiplan SYLK files
  Days between dates
22 Mailing List - BASIC
25 Mera om P-GRAM PLUS
27 OPA TIM(V9958) and SOB
28 File Compare
29 LOGO-språket, del 2
30 Bud Mills SErvices
2 P-GRAM+ kortet
 HORIZON RAM-chips
 Myarc 9640 Geneve
3 Programming Music - 4
6 Tigercub Tips #63
10 Fast Extended Basic!
12 MG EPROM till Corcomp
14 Swedlow TI BITS 22-23
18 Mus för RS232-port
18 Horizon RAM-disk
22 Horizon ROS_9 and RAMBO
23 Horizon för Geneve
  Ränteberäkning - BASIC
25 Basic to Assembly - 1
27 Termite - Spel Basic
29 Multicolor för assembler
30 Batman - Musik för XB
  DISPLAY - i sidled
2 Kallelse till årsmöte
 Myarc MOVE av DSK-fil
3 Funnelweb Editor Vn 5.00
4 Glosförhör - med XB
7 Samlingsskiva PB-92
8 Basic och XB Tips -1
11 Moduler TI-99/4A
12 Horizon 4000 RAM-disk
14 Du är hängd - Basic
16 Basic to Assembly - 2
19 Swedlow TI BITS 24-25
22 Fast Extended Basic!
24 Programming Music -5
26 Tigercub Tips #64
29 Reparationer av Myarc
30 Plot för Super-XB
2 Redaktören
 Horizon problem
3 Årsredovisning 1992
4 Basic och XB Tips - 2
7 P-GRAM och P-GRAM+
10 Multiplan Versioner
12 Basic to Assembly - 3
14 Programs Write Programs
15 HTA - Multiplan Tips
17 Keyboard Echo
18 Swedlow TI BITS 26-27
20 Old tricks for new users
  Asgard Software
21 CRU Power-up and Search
22 Funnelweb v5 Text Editor
26 Tigercub Tips #65
28 Typing Teacher
29 Inventory - XB
30 Goblin - Spel
2 Redaktören
 MIDI Master 99
3 Extended Basic VDP-Minne
4 Extended Basic Super SUB
6 Extended Basic Versioner
8 Tigercub Nuts & Bolts
9 Relisting Programs - 1
11 Formatera & Translitt.
14 FW 40&80 kol Editor 5
16 Basic to Assembly - 4
19 Swedlow TI BITS 28-29
22 Programs Write Programs
24 Tigercub Tips #66
26 Title Screen
27 Char & Sprite Editor
28 Lotto
29 Myarc HFDC CRU >1800
  Pension & CC-40/TI-74
30 Alpha Blast -spel XB
2 Kallelse till årsmöte
 Video Digitizer
3 Tecken 128-254
4 Tecken från skrivare
6 Säljes TI-99/4A
7 Swedlow TI BITS 30-31
10 Relisting Programs - 2
12 Archiving - Compression
14 Basic to Assembly - 5
16 Programs Write Programs
17 Time Calculator
18 EZ-Keys Plus
22 Tigercub Tips #68
24 Ekonomirapport
26 Femtonspel - XB
27 Print D/V 80
  Statistics
29 XLATE
30 Katalog av många skivor
3 Putting it all together
4-6 Swedlow TI BITS 32-33
6 DSKU refuses to boot FW
7-9 The 99/4 Home Computer
9 Translitterera med XB
10-11 Basic to Assembly - 7
12-15 I like brain games
16 Programs Write Programs
16 Samlingsskiva PB-93
17 FW Program Loader #1
17 Programbiten-Micropendium
18-19 News and views #1
19-20 My Genealogy Program
21 TI Sings (kind of)
21 Console as calculator
22-24 Tigercub Tips #69
24-27 Disassembler MM/EA/XB
28-29 Air Defence - spel
30 NUMTALK med speech
2 Redaktören
2 Pascal artiklar
3 Årsredovisning 1993
4-7 Swedlow TI BITS 34-35
7-9 PC99 - A first report
10-12 Extended Basic Sprites
12 FW XB FORTH Loader
12 Funnelweb EVRAM Editors
13-14 Basic to Assembly - 9
14-15 News and view #2
16 Just a little bit helps
17-19 The original TI system
19 A matter of memory
20-23 Magic Crayon - MC
23-24 DIGISYNT sound sampler
24 Programs write Programs
25-26 Att göra en tidning
26-28 Tigercub Tips #70
28-30 Worm of Bemer - spel
3 Putting it all together
4-6 Basic och XB Typs - 3
6 Katalog av skiva
7-10 Lagra minne på kassett
10-12 "Page-Pro" Review
13 Cartridge at >6000
13 Älvstoppning
14-15 Programs write Program
16-20 Reformatting
20-22 Funnelweb Editor 5.01
22-23 Basic to Assembly - 10
24-26 Tigercub Tips #55
26-27 Personal Record Keeping
27 PRK-filer till D/V 80
27 Create line zero
28-29 Force 1 - spel i XB
29 MG Line Table
30 Gobblegook
30 Rad nr 0 och Listskydd
2 Redaktören
 Horizon Power-up(RAMBO)
 Horizon RAM-disk(ROS8.14F)
3 Putting it all together
4-12 ALEX-skivor för utland
12 Samlingsskiva PB 94
  Multi-SAY med Speech
13 Basic to Assembly - 11
13 Svenska bokstäver - XB
17 Sveriges städer
20 Matris-beräkning
23 Tigercub Tips #56
25 Jackpot - spel XB
27 Sound & Graphics
28 Print doc DIS/VAR 80
29 Hex Dec Bin
29 Musik 1
30 Love you truly
30 Extra & ordinarie stämma
Programbiten 1978 nr 1
2 red.anm.
3 Presentation av styrelsen
4 Programförklaring
5 Stadgar
6 RPM-Simulator
8 Diskontoberäkningar
13 Golf
14 Kurvplotter
16 Ekvationssytem
17 Spökskepp
18 Pgm-bitar
20 Programkonstruktion till skrivare
21 Mall för insända program
23 '' : Vägledning vid ifyllande.
24 PROGRAMBIBLIOTEKET
27 red.anm.
Programbiten 1978 nr 2
2 red.anm.
3 Box 1 - inkommet
4 Medlemsbeteckning: förklaring
6 KALLELSE till ÅRSMÖTET
7 Programdokumentation
7 58/59 Triangelber.:utskrift
8 58/59 F(X),F'(X),F''(X)
10  59 3D-Luffarschack 4x4x4 rutor
13 "SKRÄDDARSY" din egen räknare
14 58/59 Yttröghetsmoment
17 57  2:a-gradsekvationslösning
18 57  Triangelberäkningar
21 PROVKÖRT ur programbiblioteket
22 58/59 Pgm-bitar
23 52/59 Konvertering mellan SR-52 / TI-59
     och vice versa
27 Beställning ur PROGRAMBIBLIOTEKET
28 PROGRAMBIBLIOTEKET NR 2 - 78
31 Korrigeringar av Pgm-biten nr 1
Programbiten 1979 nr 1
2 red.anm.
3 Box 1 - inkommet
5 RPN-simulator II (TI-58/59)
8 Medlemsinformation
9 Årsberättelse
 Protokoll från årsmötet
11 Medlemsannonser
  Svar till medlemssynpunkter
12 Nim - spelprogram (TI-59)
16 Blankettraseri - om dokumentation
19 Flaggtest (TI-58/59)
20 Pgm-bitar (SR-52, TI-58/59)
24 Ekvationslösningar (TI-57, TI-58/59)
26 Ränteomvandling (TI-58/59)
27 Utskriftstecken - koder (TI-58/59)
28 PROGRAMBIBLIOTEKET
Programbiten 1979 nr 2
2 Ordf
3 Box 1
5 Perspektivbilder 58/59
8 3:e gradsekvationer 58
10 TÄVLING: Sänka skepp 58/59
11 Hopp och söktider
12 HIR-skrivregistren 58/59
13 Bokrecension
14 TEST: SKRIFT PÅ MAGNETKORT
17 Ny generation räknare
19 Alfanumerisk registerlistning
20 PGM-bitar 58/59
25 RPN-simulator TI-57
26 Nya "mallen"
28 PROGRAMBIBILIOTEKET 2-79
31 Räknarmarknadens utveckling
Programbiten 1979 nr 3 & 4
2 Dyre Medlem
3 Medlemsinbetalning
4 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
5 Box 1
6 Tips (Blio)
10 Systemtips
12 Bli bekant med PC100/TI-59
14 X^3 = i
18 Novisen vid TI-59:an
20 Digital clock
21 Electronic Enginee.paq.
22 Praktiska tips om snabbare..
23 Hexy
24 Programredovisningsblanketter
26 Något om TI-59s datorliknande
29 Smådatormarknaden
30 Screentryck
36 Litteratur
38 Sortering av tider med tillh text
40 Pgm-bitar
48 Datalagring-testning-statistik
57 Roulett med TI-59
61 Mall
62 PROGRAMBIBLIOTEKET 3/4-79
Programbiten 1980 nr 1
2 Dyre medlem!
3 Insänt
4 Årsberättelse och årsmötesprotokoll
6 Byggmodul
8 Planetlägen
13 Matematikmodul
14 Pgm-bitar
16 Fjäderprogram för TI-57
18 Max- och min-punkter
19 Vektorberäkningar
21 Skrivarpapper
22 Binär logik
24 Black Jack
28 Monte Carlo-metoden
30 Bråkfinnare
31 Rättelse roulette
32 Programbiblioteket
34 Statistik
Programbite 1980 nr 2
2 Dyre medlem!
3 Insänt
5 Utmaningen
6 Något om TI-59's datorliknande egenskaper
8 Pgm-bitar
10 Statistik av provresultat
13 HIR - bra men farligt
14 Du kan sänka Dina värmekostnaer
18 Tiger trouble
23 Datagivar med TI-59
26 Approximering av integraler (TI-57)
27 Bråkräkning
28 Skärningspunkter för cirklar (TI-57)
29 Rättelse "Planetlägen"
30 Tidsstudier med TI-58 C
32 Ekv. A cos x + B sin x + C = 0
34 Viktors kvadrat
35 Programbibiloteket
Programbiten 1980 nr 3
2 Dyre medlem
3 Insänt
4 Utmaningen
8 Programbitar
11 Lönar det sig att göra en subrutin?
12 Bråkräkning
13 Mer om HIR
14 Djupdykning i TI-59
16 Slumptal - generatorer och tester
20 Slumptal - ett annat test
21 Kalender TI-57
22 Periodiska systemet
24 Max och min TI-57
25 Om programskrivning
26 TI-57-listning på TI-59
28 RPN-modulen
30 Tjuv och polis
34 Alarm! (TI-59 som alarmklocka)
35 Programförmedling & -bibliotek
Programbiten 1980 nr 4
2 Dyre medlem!
3 Insänt
4 Utmaningen
8 Pgm-bitar
10 Kommentar till handboken
13 Avbetalning
14 Game of life
18 Bråkfinnare 2
20 Spline
22 Fermats sats
23 Djupdykning i TI-59 (2)
24 Tröghetsmoment TI-57, 58/59
29 Komponentritningar
30 HIR - vackrare vardagsvara
34 EE-modulen och ett rotlokusprogram
38 Fakultetsprogram i fast mode
39 Egen modul
40 Recensioner
41 Tillbehör till TI-59
42 Programbiblioteket 
Programbiten 1981 nr 1
2 Dyre medlem!
3 Insänt 
4 Årsmötesprotokoll och årsberättelse
5 Pgm-bitar
6 Utmaningen
11 Mer om fast mode
12 Egen modul!
13 Geheugenverlies
14 Hjälpreda för byråkrater
15 Slumptal
16 3-D luffarschack i fast mode
19 Hur svår var tipsomgången?
22 TI-57: regula falsi, Runge Kutta,binom.f.
24 Att påverka pgm u. körning, reakt.test
26 Från labels till direktadresser
29 Inkomstskatt
30 Super-plotter
31 TI-53-program
33 Programbiblioteket 1978-80
35 BTIUC-program 
Programbiten 1981 nr 2
2 Dyre medlem
3 Pgm-bitar
4 Utmaningen
10 "Graphics Mode" och Plot 60
14 Regressionsanalys
18 Ännu ett slumptalstest
19 TI-57 Kodknäckare
20 Höjdkurveplotter
22 Tredjegradsekvation på TI-57
23 Skrivmaskin m m
25 TI-53-listning på TI-59
26 Textlagring i TI-59
28 Programbiblioteket
30 Tyska program
Programbiten 1981 nr 3
3 Insänt
4 Utmaningen
8 Pgm-bitar
9 TI-57 Cirkel genom tre punkter
10 Kalkylatorstatus
11 Egen modul!
  Nordiska flaggorna
12 Hårdvaran i TI-58/59
18 Snabba primfaktorfinnare
20 Stjärnskytte
21 Tävling. Sänka skepp
22 Generaliserad binomialfördelning
23 Simultana kongruenser
25 Dynamiskt NIM
26 Skeppsspel
27 Idébörsen
29 Mer om Fast Mode - 2
33 Tiger Trouble för TI-57
34 Några åsikter om spelmodulen
34 Programbiblioteket
Programbiten 1981 nr 4
2 Årsmöte och medlemsträff
3 Insänt
4 Utmaningen
9 Egen modul
10 Pgm-bitar
  Beräkning av kontrollsiffra
11 Programladdare
12 Avancerade programmeringsmetoder - 1
15 Diofantiska ekvationen ax+by=c
16 Bridge-givar
18 En TI-användares prov med HP-41 C
26 Tippa med TI-59
28 Kostnad för telefonsamtal
31 Komplexa tal med RPN
34 Presentation av TI-55 II
35 Kontrollsumma
36 Mr Magic
37 Idébörsen
38 Twelve days of Christmas
39 Programbiblioteket 
Programbiten 1982 nr 1
3 Årsmötesprotokoll
5 Pgm-bitar
6 Utmaningen
 Mullers method
9 Dse-funktionen
 Super-primtal
11 Skrivkodstabeller
12 Primtalstest
13 1/a+1/b=1/c
14 Mr Magic
17 Snabbt kalenderprogram
18 Nyheter på TI-58 C
21 Hobbit
24 Djupdykning i TI-59 (3)
26 Tävling - sänka skepp (vinnande pgm)
28 Avancerade programmeringsmetoder - 2
31 Å, Ä och Ö på PC-100!
32 Kortaste avstånd melland korsande linjer
34 Rättelse: Tippa med TI-59
35 Tredjegradsekvation
36 Exekveringstider
37 Senaste nytt från USA
38 Programbiblioteket
Programbiten 1982 nr 2
3 Insänt
4 Utmaningen
 Dubbel precision
6 Primtalstest
7 Skrivkodstabeller
 AOS-simulator
8 Problem
10 Pgm-bitar
13 Nio slumptalsgeneratorer testade
16 TIs misshandel av linjära kongruensmetoden
  Samköp av litteratur
17 Förbättrad grafisk mode
18 TI-99/4A - en jätte bland hemdatorer
21 Fjärdegradsekvation
22 Skattninge av pi, e och integraler
25 Närmevärden (2)
26 Höjdkurveplotter (2)
27 RPN-simulator III
28 "Rymdprogram"
32 Kortaste avstånd mella korsande linjer (2)
33 Kastbana med luftmotstånd
36 Premiärtest v TI Programmable 88
Programbiten 1982 nr 3
4 Utmaningen
 Cirkeldiagram
 1/a+1/b=1/c
7 Dubbel precision
9 f(x)=0
10 Problem
11 Programbitar
13 Hexkoder
16 Test av TI-57 LCD
18 Snabbritare
20 En jämförelse mellan TI-59 och TI-88
22 Primtalsprogram på TI-88
24 Varför inte BASIC?
26 Gardering mot strömavbrott
27 Utländska klubbar
28 Å, Ä och Ö på PC-100 - på riktigt!
29 Diofantiska ekvationen ax+by=c - 2
30 Kontrollsumma
32 Schack på TI-59
36 Mall till "skrivmaskin"
  Rättelse Kalkylatorstatus
37 Skrivkodsomvandlare
38 Programbibliotek
Programbiten 1982 nr 4
3 Egen modul
 Bättre rengöring av skrivhuvudet
4 Utmaningen
 Cirkeldiagram
6 Registerblockhantering
 Flera pgm på ett kort
8 INV Pgm 20
9 Problem
10 Graphics Mode och Fast Mode - Plot 60-II
12 Tips om hembyggen
14 Periodiska systemet
17 ... stryk i Nim för sista gången
18 Van der Waals gaslag
20 Budget 
22 Avancerade programmeringsmetoder - 3
23 TI Programmer
24 Beräkning kontrollsiffra
26 Bokföring
27 Kortslutet batteri
28 Hexkoder
29 Utländska klubbar
30 Romerska siffror 
Programbiten 1982 nr 1 Bilaga 1
2 Förord
2 Syntetisk programmering
2 Flaggor
2 Dsz
2 Dsz nn BST
2 "Mjuk" och "hård" display
2 HIR
3 - Användning av HIR som extraregister
3 - Användning av HIR som skrivregister
4 - Användning av HUR från tangentbordet
4 Samband programsteg - dataregister
5 Fast mode
7 Pgm nn R/S
7 Fördröjt modulanrop
7 Den fast programvaran i TI-58/59
8 Grafisk mode
8 Praktiska råd
8 Standard för skrivning av tangentsymboler
Programbiten 1982 nr 1 Bilaga 2
REGISTER TILL PROGRAMBITEN 1978-1981
Programbiten presentation
Programbiten 1983 nr 1
3 Upprop
4 Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse
5 Pgm-bitar
6 Kontrollsiffra på TI-57
 Exponentiell interpolation
7 Psycho-Logic
8 TI:s senaste: CC-40
10 Logiska kretsar
12 Dam mot TI-59
16 Test: Hur mycket vet du om 59:an?
18 3-D plot i Graphics Mode och Fast Mode
24 Segling
27 Benchmarks
30 PB:programmeringsblanketter
34 Aprilskämt
Program 1983 nr 2
3 Tävling
 Hårdvarutips (indikation av "2nd")
4 Utmaningen
 Numerisk integration
 Nya problem
 Damerna på schackbrädet
6 Beräkning av pi
7 Pgm-bitar
8 Vägen till 13 rätt
9 Solens upp- och nedgång
12 3-D Plot - 2
14 Bråkräkning
15 Trimning
16 Avancerade programmeringsmetoder - 4
20 Komplexa hyperboliska funktioner
21 Sorteringsrutiner
22 Benchmarks - 2
Programbiten 1983 nr 3
3 Insänt
4 Kontrollsiffra
5 Egen modul? Nej, tyvärr!
6 Utmaningen
 Numerisk integration
8 Numerisk till alfakonverterare
 Bachetrepresentation
 Påskens datum
9 Problem
12 Hexkoder på TI-57
14 Minfält
Programbiten 1983 nr 4
3 Pgm-bitar
4 Utmaningen
 Damerna på schakbrädet
5 Beräkning av pi
 Numerisk integrering
6 Förbättrad ML-3
 D.MS och INV D.MS
7 "Skalning"
 Histogram
11 Roten ur - med 120 siffror!
12 Kryptan
14 Matris manipulation
16 Öva morsemottagning!
18 Bräkning av energiåtgång

Review of Disk Managers 
by Jan Alexandersson


Review of Sector Editors 
by Jan Alexandersson


More on Quad Density Disks 
by Jan Alexandersson


More on the PGRAM Plus Card 
by Jan Alexandersson


Review of the DIJIT AVPC 80 Column Card 
by Jan Alexandersson


Review of Myarc HFDS HardDisk Control 
by Jan Alexandersson

Nittinian Programbiten ISSN 0281-1146